مزایای اتوماسیون اداری

با پیشرفت تکنولوژی و گسترده شدن فعالیت های اداری و حجم زیاد داده ها نیاز به اتوماسیون اداری در هر سازمانی احساس می شود.

اتوماسیون اداری چیست؟

نرم افزاری که برای مکانیزه کردن دبیرخانه و جایگزین کردن روش های دستی ثبت و شماره دهی مکاتبات ، بهبود و خودکارسازی فعالیت های سازمان استفاده می شود.

به عبارت دیگر، اتوماسیون اداری بستری پویا جهت پیاده سازی سازمانی الکترونیک با هدف چشمگیر استفاده از منابع کاغذی و فیزیکی ، ثبت اطلاعات و دسترسی راحت و آسان به آنها است.

مزایای استفاده از اتوماسیون اداری

 • صرفه جویی در هزینه
 • افزایش بهره وری
 • ذخیره اطلاعات با امنیت بالا
 • توانایی پرسنل در گرفتن خروجی و عملکرد خود
 • کاهش میزان خطا در کارها
 • مدیریت بهتر منابع سازمان
 • بازیابی سریع داده ها و اطلاعات
 • دسترسی سریع به داده ها واطلاعات
 • حذف کاغذ بازی در سازمان
 • کاهش کارهای تکراری
 • دسترسی به اطلاعات در هر زمان و مکان